GIỚI THIỆU CÔNG TY

           Công Ty Cổ Phần Nam Trung Vĩnh Phúc

Doanh nghiệp: hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó lĩnh vực bất động sản,Trong quá trình hoạt động từ năm 2015 đến nay, Nam Trung đã tham gia đầu tư nhiều lĩnh vực và phân phối rất nhiều dự án, đưa ra thị trường các sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả hợp lý được khách hàng tín nhiệm.

Chúng tôi luôn mong muốn: đưa ra thị trường các sản phẩm có chất lượng tốt, có giá trị, luôn vượt kỳ vọng của khách hàng, Làm việc có trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, không vì lợi nhuận mà gây hại môi trường, Đầu tư và sản xuất kinh doanh nhằm: tạo ra việc làm cho xã hội,tạo ra sản phẩm, mang lại giá trị cho xã hội đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Tất cả nhằm: Nâng tầm giá trị cho các khách hàng sử dụng sản phẩm của chúng tôi tạo ra giá trị.Tạo ra lợi ích cho xã hội ở những nơi đầu tư.

 

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC