Bạn đã bao giờ phải chịu cảnh nhận lại tiền đặt cọc khi chuyển ra khỏi căn hộ của mình chưa?

Bạn đã bao giờ phải chịu đựng việc lấy lại tiền đặt cọc khi chuyển ra khỏi căn hộ của mình chưa? Dưới đây là chia sẻ của thầy Henry C. Dalzell (giáo viên Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc) về trải nghiệm tuyệt vời của mình với dịch vụ Nhà ở Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *