QUY TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Tìm Kiếm

Kiểm Tra Thực Tế

Liên Hệ

Ký Kết Hợp Đồng

Bàn Giao

TÌM NHÀ CỦA BẠN

NAM TRUNG LAND là Đơn vị cung cấp các giải pháp Bất động sản toàn diện cho khách hàng Việt Nam và Chuyên gia người nước ngoài, chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, môi giới, mua bán và cho thuê, quản lý vận hành tài sản, các dịch vụ pháp lý cư trú.
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, những giải pháp toàn diện cho Bất động sản.

Chuyên gia tư vấn

LÊ VĂN CHÍNH

English speaking Agent

Nguyễn Văn Đông

English speaking Agent

Nguyễn Đức Thanh

English speaking Agent

Lê Thị Ánh Nga

English speaking Agent

Nguyễn Thị Chuẩn

English speaking Agent

Lương Thị Phượng

English speaking Agent

Ngyễn Thị Hoàn

English speaking Agent

Nguyễn Thị Thu Thủy

English speaking Agent

LÊ VĂN CHÍNH

English speaking Agent

Nguyễn Văn Đông

English speaking Agent

Nguyễn Đức Thanh

English speaking Agent

Lê Thị Ánh Nga

English speaking Agent

Nguyễn Thị Chuẩn

English speaking Agent

Lương Thị Phượng

English speaking Agent

Ngyễn Thị Hoàn

English speaking Agent

Nguyễn Thị Thu Thủy

English speaking Agent